Overige teststrips


Phosphatesmo MI maakt de specifieke detectie van alkalische fosfatase in melk mogelijk. Deze test wordt in de zuivelindustrie gebruikt voor een snelle en gemakkelijke kwaliteitscon...