Overige tests


Lovibond DPD nr. 1 tabletten worden gebruikt voor het testen van de vrije chloorwaarde.
Phosphatesmo MI maakt de specifieke detectie van alkalische fosfatase in melk mogelijk. Deze test wordt in de zuivelindustrie gebruikt voor een snelle en gemakkelijke kwaliteitscon...